نوشته‌ها

تولیدسطل 25 کیلویی خمیر قنادی کد B3

تولیدسطل 25 کیلویی خمیر قنادی کد B3 کد محصول:  B3                                                                                               موارد استفاده: سطل 25 کیلویی گیریس،سطل 25 کیلویی شکلات، سطل 25 کیلویی شیرینی ، سطل 25 کیلویی قنادی، سطل  25 کیلویی رنگ ، سطل…

تولیدی سطل12 کیلویی چسب ساختمانی کد B3

تولیدی سطل12 کیلویی چسب ساختمانی کد B3 سطل های صنعتی و خانگی کد B3 دوازده لیتری کد محصول:  B3                                                                                               موارد استفاده: سطل 12 کیلویی گیریس،سطل 12 کیلویی شکلات، سطل 12 کیلویی شیرینی ، سطل 12 کیلویی قنادی، سطل  12 کیلویی رنگ ، سطل   12کیلویی صنعتی،سطل12 کیلویی وا…