سینی تکثیر نشای

Sn1

سینی های تکثیر نشاء SN1 کد محصول:SN1 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 11*21.5*35 عمر مفید: 8 سال تعداد حفره ها: 40 عدد تعداد حفره ها در هر متر مربع: 526  عدد حجم…

SN2

سینی های تکثیر نشاء SN2   کد محصول:SN2 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 5*39.5*39.5 عمر مفید: 8 سال تعداد حفره ها: 144 عدد تعداد حفره ها در هر متر مربع: 900…

SN3

سینی های تکثیر نشاء SN3 کد محصول:SN3 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 10*21.5*35 عمر مفید: 8 سال تعداد حفره ها: 24 عدد تعداد حفره ها در هر متر مربع: 316  عدد حجم…

Sn4

سینی های تکثیر نشاء SN4 کد محصول:SN4 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 13*30.5*40 عمر مفید: 8 سال تعداد حفره ها: 35 عدد تعداد حفره ها در هر متر مربع: 286  عدد حجم…

Sn5

سینی های تکثیر نشاء SN5 کد محصول:SN5 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 20*21.5*35 عمر مفید: 8 سال تعداد حفره ها: 15 عدد تعداد حفره ها در هر متر مربع: 199  عدد حجم…

Sn6

  سینی های تکثیر نشاء SN6 کد محصول:SN6 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 30*50 نوع مواد: پلیمر کامپاند موارد استفاده : موارد استفاده از این محصول در…