صندوق چرخدار

Sc1

صندوق های چرخدار Sc1 کد محصول: SC1 نوع کالا: صندوق چرخ دار ابعاد خارجی: 20.5*30*38  ابعاد داخلی :16*27*35.3 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد: موارد استفاده: اصولا برای…

SC2

صندوق های چرخدار Sc2   کد محصول: SC2 نوع کالا: صندوق چرخ دار ابعاد خارجی: 26*34*45  ابعاد داخلی : 22*30*42 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد: موارد استفاده:…

Sc3

صندوق های چرخدار Sc3 کد محصول: SC3 نوع کالا: صندوق چرخ دار ابعاد خارجی: 28*36*47  ابعاد داخلی : 23.3*32.2*45 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد: موارد استفاده: اصولا…

SC4

صندوق های چرخدار Sc4   کد محصول: SC4 نوع کالا: صندوق چرخ دار ابعاد خارجی: 33.5*41*54  ابعاد داخلی : 28.3*36*49.6 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد: موارد…

SC5

صندوق های چرخدار Sc5   کد محصول: SC5 نوع کالا: صندوق چرخ دار ابعاد خارجی: 41.5*49*65  ابعاد داخلی :36*43.5*59.7 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد: موارد…

SC6

صندوق های چرخدار Sc6 کد محصول: SC6 نوع کالا: صندوق چرخ دار ابعاد خارجی: 49*54*77  ابعاد داخلی : 41.3*48.3*69 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد: موارد استفاده: اصولا…

SC7

صندوق های چرخدار Sc7 کد محصول: SC7 نوع کالا: صندوق چرخ دار ابعاد خارجی: 78*40*16  ابعاد داخلی : 75*37*13 وزن: 2.093 kg مقدار تحمل بار: نوع مواد: موارد استفاده:…