جعبه صادراتی

T1

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T1 کد محصول:T1 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:26*35*53  ابعاد داخلی :26.1*32.1*46.3 وزن: 1450g مقدار تحمل…

T2

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T2 کد محصول:T2 نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی:26*35*53  ابعاد داخلی :26.1*32.1*46.3  وزن: 1800g مقدار…

T3

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T3 کد محصول:T3 نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی: 21*38*58  ابعاد داخلی : 20*35*56 وزن: 1800g مقدار تحمل بار: …

T4

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T4 کد محصول:T4 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی: 21*38*58  ابعاد داخلی :20*34*55.5 وزن: 1400g مقدار تحمل…

T5

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T5 کد محصول:T5 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:21*38*58  ابعاد داخلی : 19*36*54.3 وزن: 1800g مقدار تحمل…

T6

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T6 کد محصول:T6 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی: 27*39*60  ابعاد داخلی :26.5*38*57 وزن: 1600g مقدار…

T6.B

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T6B کد محصول:T6B نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی:27*39*60  ابعاد داخلی : 26.7*36*55 وزن: 1800g مقدار تحمل بار:…

T7

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T7 کد محصول:T7 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی: 24*30*50  ابعاد داخلی : 23.5*29*48.5 وزن: 650g مقدار تحمل…

T8

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T8   کد محصول:T8 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی: 15*30*50  ابعاد داخلی :14.5*29*48 وزن: 370g …

T9

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T9 کد محصول:T9 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی: 14*29*40  ابعاد داخلی : 12.3*26.5*34 وزن: 310g مقدار تحمل…

T10

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T10   کد محصول:T10 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:14.5*41.5*54  ابعاد داخلی : 13.3*39.5*53 وزن:…

T11

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T11   کد محصول:T11 نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی: 16*40*61  ابعاد داخلی : 14.7*36.5*56 وزن: 1450 …

T12

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T12 کد محصول:T12 نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی: 24*34*45  ابعاد داخلی :23*31.4*40.2 وزن: 930 مقدار تحمل بار:…

T13

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T13 کد محصول:T13 نوع کالا: جعبه پلاستیکی درب دار ابعاد خارجی: 30*40*55  ابعاد داخلی :29.5*30*45 وزن: 1700 مقدار تحمل بار: …

T14

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T14 کد محصول:T14 نوع کالا: جعبه پلاستیکی درب دار ابعاد خارجی: 30*34*55  ابعاد داخلی : 29.5*30*45 وزن: 1412g مقدار تحمل بار: …

T15

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T15 کد محصول:T15 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:65*42*40  ابعاد داخلی : 37.5*38.5*57 وزن: 2800g مقدار…

T16

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T16   کد محصول:T16 نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی:30*30*41  ابعاد داخلی :29.5*26.2*35.5 وزن: 1080 …

T17

جعبه های صادراتی (ترانسفر) T17 کد محصول:T17 نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی: 30*45*65  ابعاد داخلی : 29.7*41.5*56.7 وزن: 2400g مقدار تحمل…