خودرو صنعتی

DHL2

  جعبه های صنعتی خودرویی DHL2   کد محصول:DHL2  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:11.4*20*30  ابعاد داخلی :9.4*16.3*26.3 وزن:…

DHL3

  جعبه های صنعتی خودرویی DHL3   کد محصول:DHL3 نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:11.4*30*40  ابعاد داخلی : 9.4*26.3*36.2 وزن: 840g …

DHL4

جعبه های صنعتی خودرویی DHL4   کد محصول:DHL4  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:21.4*30*40  ابعاد داخلی : 19.4*26.3*36.2 وزن: 1300g مقدار تحمل بار: 20…

DHL5

جعبه های صنعتی خودرویی DHL5 کد محصول:DHL5  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:31.4*40*60  ابعاد داخلی : 29.4*36.2*56 وزن: 2600g مقدار تحمل بار: 20  تا…

DHL6

جعبه های صنعتی خودرویی DHL6 کد محصول:DHL6  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:21.4*40*60  ابعاد داخلی : 19.4*36.2*56 وزن: 2000 مقدار تحمل بار: 20  تا…