دام و طیور

m1

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان : Code…

m2

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان …

m3

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان Code M3 کد محصول:m3 نوع کالا: جعبه دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 17*40.5*61  ابعاد داخلی : 17*37*57  وزن: 1800g …

m4

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان …

m5

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان: Code m5 کد محصول:m5 نوع کالا: جعبه دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 20*40*60  ابعاد داخلی : 18.2*36.2*57.5 وزن: 2000g مقدار تحمل بار: …

m6

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان: …

m7

سبد وجعبه های دام و طیور و آبزیان M7 کد محصول:m7 نوع کالا: جعبه دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 25*40*60  ابعاد داخلی : 24.2*36.7*58 وزن: 2300g مقدار…

m8

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M8 کد محصول:m8 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 31*40.5*61  ابعاد داخلی : 30*38*57 وزن: 2600g مقدار تحمل…

m9

سبد و جعبه های دام وطیور و آبزیان M9   کد محصول:m9 نوع کالا: جعبه دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 31*40.5*61  ابعاد داخلی : 30*36.2*57.2 وزن: 2800g…

m10

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M10 کد محصول:m10 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 36*40*60  ابعاد داخلی :35.3*37*57.5 وزن: 2700g مقدار…

m11

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M11 کد محصول:m11 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 36*40*60  ابعاد داخلی : 35*37*57.5 وزن: 3000g مقدار…

m12

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان: M12 کد محصول:m12 نوع کالا: جعبه…

m13

سبد و جعبه های دام و طیور و آبرزیان M13 کد محصول:m13 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی: 21*38*58  ابعاد داخلی : 20*34*55.5 وزن: 1400g …

m14

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14 کد محصول:m14 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 24*50*75  ابعاد داخلی : 22*37*72.7  وزن: 2500g …

m15

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M15   کد محصول:m15 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 24*50*75  ابعاد داخلی : 21.2*47.4*71.2   وزن: 2500g …

m16

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M16 کد محصول:m16 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 26*33*53  ابعاد داخلی : 25.1*30*49.6 وزن: 1400g …

m17

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17   کد محصول:m17 نوع کالا: جعبه…

m18

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M18 کد محصول:m18 نوع کالا: سبد دام و طیور آبزیان ابعاد خارجی: 29*34*53  ابعاد داخلی : 29*29.3*50 وزن: 1850g مقدار تحمل…

m18.1

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان  کد محصول:m18.1 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 29*34*53  ابعاد داخلی :29*29.3*50 وزن: 1900gr مقدار تحمل بار:…

m19

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M19 کد محصول:m19 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی:  15.5*40*60  ابعاد داخلی :  13.1*37*56 وزن:  1600g مقدار تحمل بار: نوع…

m20

سبد وجعبه های دام و طیور و آبزیان M20   کد محصول:m20 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 15*33.5*50.5  ابعاد داخلی :…

m21

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M21 کد محصول:m21 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 7*40*60  ابعاد داخلی : 6.3*37.2*57 وزن: 870g مقدار…

m22

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M22 کد محصول:m22 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 9*35*125  ابعاد داخلی : 10*34.5*121 وزن: 2500g مقدار تحمل بار: نوع…

m23

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23 کد محصول:m23 نوع کالا: سبد دام و…

m24

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M24 کد محصول:m24 نوع کالا: قفس مرغ زنده ابعاد خارجی: 30*54*73 وزن: 5000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین، مواد کامپاند موارد…

m25

سبد و جعبه های دام و طیورو آبزیان M25 کد محصول:m25 نوع کالا: سبد مخصوص جوجه یک روزه ابعاد خارجی: 14*49*68 ابعاد داخلی هر کدام از خانه ها: 12*22*30 وزن: 1650g …

m26

سبد و جعبه های دام وطیور و آبزیان M26 کد محصول:m26 نوع کالا: سبد مخصوص جوجه یک روزه ابعاد خارجی:14*46*67 وزن:  1260g مقدار تحمل بار: 20kg نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: حمل و…

m27

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان …

m28

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M28 کد محصول: m28 نوع کالا: سبد حمل شانه تخم مرغ ابعاد خارجی: 35*36*38 ابعاد داخلی :  34*35*34.5 وزن: 1450g مقدار تحمل بار: ظرفیت آن 180…

m29

سبد و جعبه هایدام و طیور و آبزیان M29 کد محصول:m29 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی:13.5*43*95  ابعاد داخلی : 10*40*92 وزن: 2100g مقدار…

m30

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان                                              …

m31

سبد و جعبه های دام وطیور و آبزیان M31 کد محصول: m31 نوع کالا: شانه 96 عددی مخصوص تخم بلدرچین نوع مواد: پلی اتیلن سنگین ویژگی های محصول: بسیار مقاوم، با قالبسازی منحصر به فرد و…

m32

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد محصول: m32 نوع کالا: شانه 42 عددی تخم مرغ مخصوص دستگاه پیترسایم ابعاد: نوع مواد: پلی اتیلن سنگین ویژگی های محصول: مخصوص دستگاه های پیترسایم می…

m33

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد محصول: m33 نوع کالا: شانه تخم مرغ 30  عددی ابعاد: 36*36 وزن: 140g و 276g نوع مواد: پلی اتیلن سنگین ویژگی های محصول: محافظت بسیار بالایی…