سبد پلاستیکی

شما در گروه صنعتی ری پلاستیک می توانید انوع سبد پلاستیکی را بیابید

سبد های پلاستیکی صنعتی :

سبد پلاستیکی شیر و محصولات لبنی

سبد پلاستیکی مرغ

سبد های پلاستیکی محکم جهت مصارف عمومی در سایز و رنگ های متنوع


سبد های پلاستیکی خانگی :

سبد پلاستیکی میوه

سبد پلاستیکی ابزار

سبد پلاستیکی خرید